PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU »DELUJ EKO – OHRANI ČEBELO IN SMREKO«Ta pravila določajo način izvedbe in pogoje za sodelovanje na nagradnem natečaju z naslovom »Deluj eko – ohrani čebelo in smreko« (v nadaljevanju: nagradni natečaj).

1. Organizator
Organizatorja nagradnega natečaja »Deluj eko – ohrani čebelo in smreko« sta Medex, d. o. o., Linhartova cesta 49 A, 1000 Ljubljana, in Hofer trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju Medex, d. o. o., in Hofer d. o. o., oz. organizatorja).

2. Sodelujoči
V nagradnem natečaju lahko sodelujejo:

 • Otroci v vrtcih in osnovnih šolah do 3. razreda osnovne šole, ki so stari od 3 do 10 let ter varovanci vzgojno-varstvenih zavodov.
 • Otrok oziroma skupina otrok, starih od 3 do 10 let, ki ga/jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila na nagradnem natečaju sodelujočo mladoletno osebo zastopati.
 • Vsaka skupina mora imeti mentorja, ki mora imeti ustrezno pedagoško izobrazbo. Isti mentor lahko vodi več skupin, a prijavi lahko največ dve, vendar ju mora prijaviti ločeno. Mentor je hkrati predstavnik ustanove, ki šola otroka, prijavljenega v skupini.
 • Pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju je prevzem osnovnega paketa elementov za okraševanje, ki ga zagotovita organizatorja in vsebuje sestavljivo smreko iz lepenke (dve stranici z zatiči) in satnico. Osnovne pakete bo prijavljenim skupinam dostavilo podjetje Medex, d. o. o., najpozneje do predvidoma 20. 10. 2017, na naslov izobraževalne enote (vrtca, šole, krožka), zaveden v prijavnici na natečaj.
 • Pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju je, da se prijavitelj tekmovalne skupine, torej uradni zastopnik skupine, strinja s pravili in pogoji sodelovanja na nagradnem natečaju.
 • Mentor oz. prijavitelj prijavljene skupine ob prijavi zagotavlja, da je od staršev oz. uradnih zastopnikov sodelujočih otrok v prijavljeni skupini (njihovih staršev oz. skrbnikov) pridobil pisno soglasje za sodelovanje na natečaju oz. soglaša, da je on tisti, ki prevzema odgovornost v primeru pritožb. Mentor oz. prijavitelj zagotavlja, da lahko organizatorja v namen komunikacije uporabita vse posredovano gradivo in fotografije.
 • Mentor oz. prijavitelj prijavljene skupine se obvezuje, da bo, če njegova skupina, ki jo zastopa, zmaga, zagotovil, da je prejel pisno soglasje staršev oz. skrbnikov otrok prijavljene skupine, da se lahko udeležijo nagradnega izleta Čebeljega dne.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati pravne osebe, zaposleni v podjetjih Medex, d.o.o., in Hofer, d.o.o., ter družinski člani oseb, ki sodelujejo pri organizaciji nagradnega natečaja. Nagradni natečaj bo potekal na območju Republike Slovenije.

3. Način sodelovanja
Mentorji v vrtcih, osnovnih šolah, vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih zavodih lahko na natečaj prijavijo eno oz. največ dve skupini. Število članov v skupini ni omejeno. Mentor otroka oz. skupino otrok prijavi na spletni strani www.eko-smreka.si preko spletne prijavnice. Prijavo lahko spremlja preko povezave, ki jo na navedeni spletni naslov prejme v sporočilu o uspešni prijavi. Povezava je vezana na posamezno prijavo.

Mentorji lahko od 13. 9. 2017 do vključno 8. 10. 2017 na naslovu www.eko-smreka.si prijavijo svoje skupine. V obrazec vnesejo ime skupine, e-mail kontakt in vse zahtevane podatke za dostavo osnovnega paketa elementov za okraševanje.

Vsaka na natečaj uspešno prijavljena skupina, ki bo v roku oddala fotografijo okrašene eko smreke, sodeluje v izboru za 82 najbolj izvirno okrašenih eko smrek v neposredni bližini Hoferjevih poslovalnic, izboru za 3 glavne nagrajence najlepše okrašene smreke, poleg tega pa lahko sodeluje tudi v trajnostnem in/ali dobrodelnem delu natečaja. Na trajnostni in/ali dobrodelni del natečaja se skupina prijavi z oddajo svojega predloga za trajnostni in/ali dobrodelni projekt ob oddaji fotografije okrašene eko smreke. Predpogoj pa je oddaja fotografije okrašene eko smreke. Skupina se ne more prijaviti samo na drugi (trajnostni) del natečaja, lahko pa se prijavi na oba dela ali pa samo na sodelovanje z okraševanjem eko smreke.

Podjetje Medex, d. o. o., bo mentorjem najpozneje do 20. 10. 2017 na uradni naslov vrtca ali zavoda poslalo osnovni paket za okraševanje na naslov, naveden ob prijavi.

V nagradnem natečaju sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki (po prejemu začetnega paketa elementov za okraševanje) v danih rokih okrasijo smreko, jo fotografirajo in fotografijo skupaj z zahtevanimi podatki in skladno z navodili vnesejo do 15. 11. 2017 v prijavni obrazec na spletni strani www.eko-smreka.si, v katerega vstopajo prek povezave, ki so jo prejeli v potrditvenem sporočilu.

4. Trajnostni del natečaja
Namen letošnjega natečaja je poleg okraševanja eko smrek in ozaveščanja tudi spodbujanje trajnostnega ravnanja in odgovornosti. Vsaka skupina lahko poleg smreke pripravi tudi predlog za izviren, poseben in zanimiv trajnostno in/ali dobrodelno naravnani projekt v svojem lokalnem okolju. S predlaganim projektom lahko zmagovalna skupina pomaga lokalnemu društvu, skupini, instituciji, posamezniku, lokalnemu okolju, se pridruži že obstoječemu projektu ali pa predlaga nov, lasten projekt, ki se tematsko navezuje ali dotika teme okolja, trajnosti, odgovornosti do okolja, gozda in čebel.
Organizatorja bosta izbrala 1 zmagovalni projekt, katerega izvedbo bosta finančno podprla s sredstvi v višini 1000 €, projekt pa bo ustanova izvedla samostojno.

4.1. Kaj je treba storiti?
Sodelujoča skupina preko povezave za oddajo fotografije sočasno ob oddaji te odda tudi v za to posebej označen prostor predlog za trajnostni in/ali dobrodelni projekt. Ob oddaji predloga mora skupina povedati, zakaj si ravno njen predlog zasluži podporo, ter konkretneje opisati, kakšen pozitivni učinek prinaša za okolje in družbo. Opisi naj bodo čim bolj natančni, da bomo lahko izbrali čim boljši predlog.

Opozorilo: Vse skupine, ki se prijavijo na natečaj, morajo sodelovati v prvem delu natečaja, to je izbor za najlepše okrašeno smreko. Vse skupine, ki sodelujejo v prvem delu natečaja, pa lahko sodelujejo tudi v drugem, trajnostnem delu natečaja, vendar to ni obvezno.

5. Okraševanje eko smreke
Osrednja tema okraševanja so slovenske pravljice, pripovedke, pesmi, bajke in basni na temo čebel in gozdnih živali.
Pri okraševanju naj mentorji in otroci poskušajo ujeti vsebino in sporočilnost izbranega literarnega dela.
Možna je uporaba poljubnih likovnih tehnik, uporaba naravnih, trajnostnih ali recikliranih materialov. Okrasitev naj bo čim bolj izvirna in zanimiva.
Ob oddaji fotografije je treba dodati tudi kratek opis eko smreke in naslov literarnega dela, ki je bilo vodilo pri okraševanju.

6. Oddaja fotografije
Fotografijo okrašene eko smreke je treba oddati v digitalni obliki na spletnem naslovu www.eko-smreka.si, in sicer v eni izmed naslednjih oblik: jpg, png ali gif. Fotografija naj bo po možnosti pokončna. Datoteka ne sme biti večja od 3 MB. Hkrati je treba v obrazcu navesti kratek opis eko smreke in zahtevane osebne podatke v spletnem obrazcu (ime skupine, število sodelujočih oseb, ime in priimek mentorja ter e-poštni naslov). Sodelujoči mentor mora zagotoviti, da je oddana eko smreka avtorsko delo oz. avtorsko delo oseb, ki jih zastopa.
Priporočamo, da je na fotografiji izključno zgolj okrašena eko smreka, brez njenih avtorjev.
Vsak posameznik ali skupina lahko okrasi in prijavi na natečaj eno eko smreko in največ en predlog za trajnostni in/ali dobrodelni projekt, s katerima se poteguje za nagrade.
Oddane vsebine, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, bodo izločene iz nagradnega natečaja.
Oddane fotografije eko smreke bodo organizatorji pred samo objavo pregledali in ob ustreznosti objavili.

6.1. Fotografije eko smreke niso ustrezne, če:
 • so večje od 3 MB,
 • niso avtorsko delo sodelujočega/ih,
 • vsebujejo podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb,
 • vsebujejo podrobnosti, ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo tretjim osebam ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo,
 • prikazujejo nasilje, orožje, droge, rasno nestrpnost, obscenost ali so po mnenju organizatorjev iz kakršnegakoli drugega razloga neprimerne.

Na elektronski naslov, ki ga je vnesel v prijavni obrazec, bo sodelujoči prejel obvestilo o objavi oz. zavrnitvi njegove fotografije eko smreke. V nagradni izbor za nagrade bodo uvrščene vse skupine, katerih fotografijo eko smreke bo v času trajanja nagradne igre na spletnem naslovu www.eko-smreka.si administrator potrdil in objavil ter bodo hkrati izpolnjevale vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

7. Izbor in nagrajenci
Izmed vseh prejetih fotografij bo interna komisija (predstavniki obeh podjetij) izbrala in nagradila avtorje 82 najbolj izvirno okrašenih eko smrek v neposredni bližini Hoferjevih poslovalnic in 3 glavne nagrajence za najlepše okrašene eko smreke, z nagradami, navedenimi v tem dokumentu pod členom številka 8.1.
Izmed vseh prejetih predlogov za trajnostni in/ali dobrodelni projekt pa bo izbrala 1 nagrajenca, ki ga bo finančno podprla.

7.1 Kriterij za izbor 3 najlepše in najizvirneje okrašenih eko smrek:
Estetski videz in izvirnost ideje, ki je najbolj upoštevala smernice in navodila za okraševanje.

7.2 Glavni nagrajenec trajnostnega oz. dobrodelnega dela natečaja
Izmed vseh ekip uspešno oddanih fotografij eko smreke, ki bodo oddale tudi predlog za trajnostni in/ali dobrodelni projekt, bo strokovna komisija obeh podjetij, Medex in Hofer, izbrala po spodaj navedenih kriterijih 1 nagrajenca.

Kriterij za izbor:
 • izvirnost predloga za izbrano ciljno skupino;
 • vsebina predloga;
 • ciljna skupina projekta;
 • kaj lahko projekt v dotičnem lokalnem okolju oziroma lokalni skupnosti spremeni, izboljša, k čemu pripomore.

7.3. Razglasitev vseh nagrajencev
Vsi nagrajenci okraševanja eko smreke bodo na spletnem naslovu www.eko-smreka.si objavljeni 24. 11. 2017. Nato se bosta organizatorja nagradne igre z vsakim nagrajencem posebej dogovorila za prevzem nagrade kot tudi za predajo okrašene eko smreke, ki bo nato krasila upravne stavbe organizatorjev Medexa in Hoferja.

Glavni nagrajenec za najboljši trajnostni in/ali . dobrodelni projekt bo razglašen 10. 1. 2018.

8. Nagradni sklad
82 nagrajenih skupin bo prejelo medeni paket, sestavljen iz izdelkov obeh organizatorjev, podjetij Medex in Hofer, njihove eko smreke pa bodo razstavljene v bližnji Hoferjevi poslovalnici v Sloveniji.

3 glavne nagrajene skupine najlepše okrašenih eko smrek prejmejo:
 • medeni paket z izdelki obeh organizatorjev v skupni vrednosti pribl. 50,00 €,
 • Čebelji dan – izlet z obiskom upravnih stavb obeh podjetij, Medex in Hofer, z ogledom Hoferjevega raziskovalnega čebelnjaka, ki bo predvidoma izpeljan spomladi 2018.

1 glavni nagrajenec trajnostnega dela natečaja pa poleg zgoraj omenjenih nagrad prejme tudi dodatno nagrado, to je 1.000 €, ki bo namenjena podpori predlaganemu trajnostnemu in/ali dobrodelnemu projektu.
Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Prenos nagrade ni možen.
Vrednost paketa velja na dan 12. 9. 2017. Vrednosti nagradnih paketov so zaokrožene, njihova vrednost je lahko tudi višja od navedene, nikakor pa ne nižja. Organizatorja si pridržujeta pravico do spremembe vrednosti nagradnih paketov, ki nastanejo kot posledica sprememb prodajnih cen.

Rezultati izbora strokovne komisije obeh podjetij so dokončni. Pritožba ni mogoča. O razglasitvi nagrajencev se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
 • datumu, uri in kraju razglasitve,
 • prisotni komisiji in
 • nagrajencih.

Nagrajenci iz okraševanja eko smreke bodo na spletnem naslovu www.eko-smreka.si objavljeni 24. 11. 2017 do konca dne.
Glavni nagrajenec za izbran trajnostni in/ali dobrodelni projekt pa bo objavljen na spletnem naslovu www.eko-smreka.si 10. 1. 2018.

9. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagrajenci oziroma njihovi mentorji bodo o nagradah, pogojih in načinu prevzema nagrad obveščeni po elektronski pošti na e-naslov, ki so ga vnesli ob prijavi, in po pošti. Nagrajenec mora v 3 dneh od prejetja obvestila o nagradi organizatorjema pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade, v 8 dneh od prejetja obvestila o nagradi pa organizatorjema pisno sporočiti podatke javnega zavoda, in sicer: naziv javnega zavoda, naslov in kopijo davčne številke (če je ustanova davčni zavezanec). Organizatorja na podlagi podatkov preverita upravičenost nagrajene skupine do nagrade glede na pogoje, navedene pod členom številka 2.

Ob prejemu nagrade mentor predloži zgoraj navedene podatke javnega zavoda, podpisano izjavo zakonitih zastopnikov otrok, oz. izjavo, s katero potrjujejo, da so ti obveščeni o prejemu nagrade in o hranjenju osebnih podatkov njihovih otrok. Mentor podpiše tudi izjavo o prevzemu nagrade za skupino otrok, ki jih zastopa. Če se nagrajenec oz. mentor ne odzove v 3 dneh ali ne posreduje zahtevanih podatkov v 8 dneh, izgubi pravico do prejema nagrade. Organizatorja sta v tem primeru prosta vseh obveznosti do nagrajenca.
Organizatorja si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če:
 • se nagrajenec ne odzove pravočasno na obvestilo,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je uporabnik na nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.

Za pravilnost posredovanih podatkov je odgovoren sodelujoči sam.

10. Avtorske pravice
Sodelujoči zagotavlja, da je posredovana okrašena eko smreka lastno in izvirno avtorsko delo skupine. Sodelujoči prav tako zagotavlja, da ima na delu ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorjema ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

Sodelujoči na organizatorja neodplačano in izključno prenaša vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice ter druge pravice avtorja, in sicer na avtorskem delu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi z avtorskim delom.

S sodelovanjem na nagradnem natečaju se sodelujoči strinja, da lahko organizatorja avtorsko delo (eko smreko) in posamezne elemente avtorskega dela uporabljata vsebinsko, prostorsko in časovno neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe in za vse potrebe z organizatorjema povezanih oseb v Sloveniji in tujini. Pravice uporabe avtorskega dela vključujejo (niso pa omejene na): pravico reprodukcije (vključno z digitalno obliko reprodukcije), distribucije in predelave, dajanja v najem, javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti, uporabe v tiskanih in avdiovizualnih sporočilih, prikazovanja na internetu, vključitev v oglasna sporočila ter v druge medije in orodja. Avtor soglaša, da lahko organizatorja preneseta materialne pravice na avtorskem delu na tretje osebe in avtorsko delo shranjujeta ter uporabljata tudi v elektronski obliki. Vsa prevzeta dela nagrajencev so trajna last organizatorjev.

11. Pravice in odgovornosti iz posredovanih vsebin
Sodelujoči je v celoti odgovoren za posredovano vsebino in se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin, na katerih bodo tretje osebe, vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, in vsebin, ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo. Sodelujoči, ki posreduje vsebino, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorjema ali katerimkoli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

Organizatorja si pridržujeta pravico, da po svoji presoji, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega, vsebine, ki prikazujejo sovraštvo, nasilje, nestrpnost, orožje, droge, vsebine, ki so žaljive, rasno nestrpne ali so iz vidika organizatorjev iz kakršnegakoli drugega razloga neprimerne za objavo, ne objavi in sodelujočega, ki je vsebino posredoval, izločita iz natečaja. Odločitev organizatorjev je dokončna in nanjo ni možna pritožba, organizatorja pa nista dolžna avtorja obvestiti o izbrisu.

Organizatorja v ničemer ne prevzemata nikakršne odgovornosti za vsebine fotografij, objavljene na spletnem mestu www.eko-smreka.si, za nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev ali ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Če organizatorja prejmeta pritožbo zaradi že objavljene vsebine, imata pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorja odstranita s spletnega mesta in izločita iz natečaja.

Uporabniki imajo pravico prijaviti žaljivo oziroma neprimerno vsebino organizatorjema z opisom, zakaj naj bi bila vsebina neprimerna. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati z imenom in priimkom. Če bo prijava po presoji organizatorjev utemeljena, bosta objavljeno vsebino odstranila s spletnega mesta www.eko-smreka.si najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni od prejema prijave.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svoje vsebine. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja na nagradnem natečaju.

12. Davki
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorjev.

13. Uporaba in varstvo osebnih podatkov
SS sodelovanjem na nagradnem natečaju sodelujoči dovoljuje, da organizatorja (tj. upravljavca osebnih podatkov) zbirata, hranita ali kako drugače obdelujeta naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek sodelujočih, naslov javnega zavoda, elektronski naslov, in sicer za namene izvedbe nagradnega natečaja oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev.

Podatke, s katerimi oseba oziroma javni zavod sodeluje na nagradnem natečaju »Deluj eko – ohrani čebelo in smreko«, bo obdelala tretja oseba, ki bo podatke prejela, obdelala in posredovala organizatorjema za potrebe izvedbe nagradnega natečaja. Posredovane podatke bodo za potrebe nagradnega natečaja hranili tretja oseba in organizatorja nagradnega natečaja. Organizatorja se zavezujeta, da bosta tako onadva kot tretja oseba osebne podatke sodelujočega varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradnega natečaja in za čas, ki ga določa informacijska pooblaščenka.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. Če potrebni podatki, navedeni v členih 4., 5., in 6., ne bodo posredovani, sodelovanje na nagradnem natečaju ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Sodelujoči na nagradnem natečaju imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave teh za zgoraj navedene namene.

Sodelujoči dovoljuje organizatorjema, da se, če je nagrajen, njegovi podatki (ime, priimek in kraj bivanja) objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorjev.

14. Odgovornosti organizatorjev
Organizatorja ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
 • nedelovanje spletnega mesta www.eko-smreka.si ter posledice,
 • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja na nagradnem natečaju.

Organizatorja ne nosita nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja na nagradnem natečaju (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.)

15. Splošne določbe
Nagradni natečaj poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju je, da so sodelujoči seznanjeni in se strinjajo s pravili in pogoji nagradnega natečaja. Šteje se, da sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradnega natečaja, če s klikom potrdijo, da se strinjajo s pravili in pogoji nagradnega natečaja.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradni natečaj, ga onesposobilo, mu škodovalo ali omogočilo njegovo zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja na nagradnem natečaju. Organizatorja si pridržujeta pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekineta ali končata nagradni natečaj.

Organizatorja si pridržujeta pravico do dopolnitev in sprememb pravil sodelovanja, zlasti če bi se s tem izognila zlorabi v škodo sodelujočih.

Morebitne pritožbe v zvezi s postopkom vodenja natečaja, izbora ter podelitve nagrad bosta organizatorja obravnavala ob smiselni uporabi določb upravnega postopka. Morebitni spori v povezavi z izvedbo natečaja se rešujejo s pomočjo mediacije ter uporabe pravil obligacijskega prava.

Organizatorja se zavezujeta, da bosta ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pravil te objavila na spletni strani www.eko-smreka.si.

Pravila o sodelovanju pričnejo veljati dne 12.9.2017 ter bodo na voljo od 12. 9. 2017 do 10. 1. 2018 na spletni strani www.eko-smreka.si, po zaključku nagradnega natečaja pa na sedežu organizatorjev.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja: Organizatorja: Medex, d. o. o., Linhartova cesta 49 A, 1000 Ljubljana in Hofer trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica.

Vsem sodelujočim želimo obilo lepih trenutkov pri okraševanju smreke ter predvsem veliko dobrih in pozitivnih predlogov za dobrodelni in/ali trajnostni projekt.

Lukovica, 12. 9. 2017

Naša spletna stran uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo naprednejšo funkcionalnost. Z nadaljevanjem obiska in uporabo strani soglašate z njihovo uporabo. S klikom na gumb V redu boste deležni polne izkušnje spletne strani.

Splošni pogoji V redu