Meni

vzgojiteljica Marjetka oddelek od 3 do 4 leta

VRTEC SLOVENSKE KONJICE

Radi se sprehajamo in opazujemo čebele ter skrbimo za čisto okolje!