1 POGOJI UPORABE SPLETNE STRANIS temi Pogoji uporabe spletne strani podjetje Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1,1225 Lukovica, določa pravice in obveznosti upravljavca spletne strani oz. obiskovalcev spletnih strani pod domeno www.eko-smreka.si.

Izrazi, uporabljeni v teh Pogojih uporabe spletne strani imajo naslednji pomen:
  • Pogoji so vsakokrat veljavni Pogoji uporabe spletne strani;
  • Spletne strani so spletne strani dostopne pod domeno www.eko-smreka.si;
  • Upravljavec je podjetje Hofer trgovina d.o.o, Kranjska cesta 1,1225 Lukovica, tel.: +386 1 / 8346 600 , www.eko-smreka.si , e-pošta: nagrada@hofer.si, Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, štev. vložka 1/40365/00, Matična številka: 1992414, Id. št. za DDV: SI91043522;
  • Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z uporabo spletnega brskalnika dostopa do spletnih strani pod domeno www.eko-smreka.si;
  • Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na terminalni opremi uporabnika ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo uporabnik (ponovno) obišče. Uporablja jih večina sodobnih spletnih strani.


Delovanje spletne strani ter omejitev odgovornosti
Upravljavec si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletne strani, ažurnost in točnost vsebin na spletni strani in vzpostavitev delovanja Spletne strani v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na spletne strani uporabljajo na lastno odgovornost.

Upravljavec ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost Spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo.

Upravljavec prav tako ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi Uporabniku ali katerikoli drugi osebi nastala zaradi ali ob obisku Spletne strani, ne glede na razlog nastanka škode, razen v primeru, ko je nastala škoda posledica velike malomarnosti ali naklepnega ravnanja Upravljavca.

Upravljavec lahko na Spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom Upravljavca. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb Upravljavec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

Dovoljena uporaba spletnega mesta
Spletno mesto ni dovoljeno uporabljati za katerikoli drug namen ali način od dovoljenih namenov uporabe.

Dovoljen namen in/ali način uporabe Spletnega mesta je uporaba s standardnim spletnim brskalnikom preko protokola »https«, za namen informiranja o ponudbi, pogojih in vsebini storitev Upravljavca. Vsa in vsakršna drugačna uporaba je prepovedana.

V primeru nedovoljene uporabe Spletnega mesta lahko upravljavec na kakršenkoli tehnično izvedljiv način prepreči ali omeji uporabo Spletnega mesta takemu uporabniku. To določilo ne posega in ne zmanjšuje pravice Upravljavca do drugih z veljavno zakonodajo dopuščenih ukrepov, vključno a ne omejeno na prijavo na ustrezne organe oz. organizacije ipd.

Pravice intelektualne lastnine
Uporabnik ne glede na obseg ali vrsto uporabe Spletnih strani ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebinami, arhitekturo, obliko ali drugimi elementi Spletne strani. Vsi in vsakršni elementi Spletnih strani so zavarovane z avtorskimi in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne glede na dejstvo ali so take pravice posebej razvidne iz ustreznih javnih registrov (npr. patent, model, znamka) ali ne.

Uporaba elementov Spletnih strani za katerikoli drug namen kot je seznanitev z njihovo vsebino, zlasti s ponudbo in uporabo storitev, ki jih nudi Upravljavec, je brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Upravljavca prepovedana.

V primeru, da se na Spletni strani nahaja zaščitena blagovna ali storitvena znamka, ki ni v lasti Upravljavca, je taka registrirana znamka last njenega lastnika in se šteje, da je objavljena s soglasjem takega lastnika oz. je objavljena v skladu s pravili za uporabo blagovnih znamk, ki veljajo za tako znamko ali drugo pravico intelektualne lastnine.

Piškotki Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi Uporabnika. Piškotki niso nič novega, zakon je posegel zgolj v način obveščanja in soglasja Uporabnikov Spletne strani glede njihove uporabe.

Kaj je piškotek?
Naša Spletna stran lahko v brskalnik vašega računalnika odloži t. i. »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo stran in kaj ga zanima. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, če pa nam te podatke posredujete sami, na primer z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku.

Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.

Za informacije o nastavitvah piškotkov kliknite na ime vašega brskalnika:

Uporaba piškotkov na naši spletni strani
Naša Spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko izključno za lastne potrebe razlikujemo med obiskovalci in spremljamo njihovo število ter tako izboljšujemo delovanje strani. V ta namen uporabljamo orodje Piwik. Več o Piwik piškotkih si lahko preberete s klikom na to povezavo.

Naša Spletna stran uporablja tudi piškotke, ki vam zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo, tako da si zapomnijo vašo prijavo ali registracijo na Spletni strani, vnesene podatke v spletne obrazce in vaše strinjanje z uporabo piškotkov.

Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, ne bomo posredovali tretjim osebam.

Upravljavec na Spletni strani uporablja naslednje vrste piškotkov:
  • PHPSESSID - Piškotek se uporablja za identifikacijo uporabnikove seje in se izbriše ob zaprtju brsklalnika.
  • _pk_id.17.d85f - Piškotek se uporablja za identifikacijo Uporabnikov, ki so Spletno stran v preteklosti že obiskali, pri čemer se Uporabniku dodeli naključno ustvarjena identifikacijska oznaka. Piškotek je po namestitvi veljaven še eno leto. IP naslovi Uporabnikov se ne beležijo.
  • _pk_ses.17.d85f -   Piškotek se uporablja za identifikacijo Uporabnikov, ki so v 30 minutah po prvem obisku večkrat obiskali Spletno stran. Piškotek je po namestitvi veljaven še 30 minut. IP naslovi Uporabnikov se ne beležijo.

Varstvo osebnih podatkov
Uporabnik z vsakokratnim dostopom na Spletno stran ali uporabo Spletne strani soglaša oziroma dovoljuje, da Upravljavec zbira, vodi, vzdržuje, nadzoruje ali kako drugače obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v skladu s Pogoji uporabe spletne strani in Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Podatki, ki se nanašajo na Uporabnika vključujejo med drugim podatke, ki jih Upravljavec v zvezi z dostopom uporabnika na Spletno stran (npr. dnevnik dogodkov) pridobiva sam in/ali podatke, ki jih Uporabnik posreduje Upravljavcu (npr. obrazec za prijavo na natečaj).

V času dostopa do Spletne strani sme Upravljavec za namene varovanja sistema, tehnične administracije, spletne infrastrukture, optimizacije vsebine spletnih mest, v obliki piškotka ali na lastne strežnike, v obliki dnevnika dogodkov (ti. log file), shraniti in nadalje obdelovati določene podatke, kot npr. ime zahtevane datoteke, datum in čas zahteve, količina prenesenih podatkov, sporočilo, če je bil prenos uspešen, sporočilo, zakaj je pri prenosu prišlo do morebitne napake, ime ponudnika internetnih storitev, operacijski sistem in vrsta spletnega brskalnika ter spletna stran, s katere Uporabnik dostopa (in druge podobne podatke).

Upravljavec sme nadalje, za namene reševanja reklamacij, pritožb, ugovorov ali drugih vrst sporočil Uporabnikov, obdelovati podatke, ki mu jih slednji posredujejo preko oziroma s pomočjo spletnega kontaktnega obrazca, ki je Uporabnikom na voljo.

Za namene obveščanja o aktualnih novostih Upravljavca, sme Upravljavec zbirati podatke o elektronskem naslovu (e-naslov) in telefonski številki (SMS/MMS), ki jih Uporabnik (samo podatke prijavitelja na natečaj) na Spletnih straneh vpišejo v spletni prijavni obrazec. Upravljavec podatke o e-naslovu ali telefonski številki uporablja do morebitne odjave od tovrstnega obveščanja (ki jo sporoči pisno na uradni naslov nagrdanega natečaja nagrda@hofer.si). Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na natečaj »Deluj eko ohrani čebelo in smreko« se Uporabnik strinja, da sme Upravljavec podatke obdelovati za zgoraj navedene namene in da je Uporabnik seznanjen s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpiše.

Uporabnik Spletnih strani se nadaljnje strinja, da sme Upravljavec zbrane podatke posredovati dobaviteljem, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov podlago v teh predpisih, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.

Uporabnik z uporabo Spletne strani potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno, ter da v primeru, če podatkov ne želi posredovati, posamezne storitve Uporabniku ne bodo omogočene (npr. prejemanje e-novic). Uporabnik obenem potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da ima vsak posameznik pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov) - razen če je ta pravica omejena z veljavnimi predpisi.

Predlogi, reklamacije, pritožbe in reševanje sporov

Uporabniki lahko kakršenkoli reklamacije, pritožbe ali predloge naslovijo na službo za reklamacije, in sicer s po elektronske pošti ali pa tako, da sporočilo posredujejo po navadni pošti na sedeža Upravljavca.
Hofer trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
1225 Lukovica
Tel. št.: +386 / 1 / 8346 600
Elektronska pošta: nagrada@hofer.si

Končne določbe
Upravljavec sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje Spletne strani, če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati Spletne strani oz. izvajati storitev in če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju oz. drugi infrastrukturi.

Vsi spori, ki izhajajo iz uporabe Spletne strani se rešujejo v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Za reševanje sporov, ki niso rešeni s postopkom iz prejšnjega odstavka tega člena, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Upravljavec sme kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Pogoje, tako da v okviru Spletne strani na običajno zanesljiv način objavi spremembe. Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami Pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo Spletne strani.

Ti Pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh, dostopnih pod domeno www.eko-smreka.si.

Ljubljana, 12. 9. 2017