Meni

O kranjski sivki

alt

Kranjska čebela (znanstveno ime Apis mellifera carnica) je avtohtona čebelja rasa, ki se je razvila na območju Slovenije. Ker je zelo miroljubna in pridela veliko medu, je pri čebelarjih že od nekdaj zelo priljubljena. Okoli nje se je razvila bogata slovenska čebelarska tradicija.

Zaradi videza jo nekateri imenujejo kar kranjska sivka, saj je med evropskimi rasami najsvetlejša in ima sive dlačice na obročkih zadka. Že od nekdaj je znana kot najbolj krotka in marljiva od vseh čebeljih ras. Je edina čebela v Sloveniji, ki se načrtno goji za pridobivanje medu in drugih čebeljih pridelkov. Lahko jo opišemo kot varčno čebelo, saj prezimuje v majhnih družinah in porabi zelo malo hrane, spomladi pa se družine ob zadostnem donosu hrane zelo hitro razmnožujejo. Jeseni se moč družin ponovno zmanjša, predvsem zaradi zmanjševanja količine naravne hrane. V primerjavi z drugimi rasami kranjske čebele izletavajo bolj zgodaj in z oddaljenih paš nosijo več medičine.

Najpomembnejša paša za čebele v Sloveniji je gozdna paša, saj je kar 60 % površine naše države prekrite z gozdovi. Gozdna paša je zato glavni vir hrane čebel. Eden od virov hrane je prav smreka, zato si moramo prizadevati, da gozdove ohranjamo čim bolj bogate. Če kranjska sivka izumre, bo izumrlo tudi slovensko čebelarstvo in pridobivanje medu.

19 čebeljih družin kranjske sivke domuje tudi v HOFERjevem raziskovalnem čebelnjaku, ki je postavljen v upravno-logističnem centru podjetja. HOFER ga je zgradil v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki v njem izvaja raziskave. 3 sodelujoče skupine, katerih eko smreko bo kot najboljšo izbrala komisija organizatorjev, in skupina, ki bo oddala najboljši predlog trajnostnega in/ali dobrodelnega projekta, si bodo lahko na posebnem izobraževalnem izletu, imenovanem Čebelji dan, raziskovalni čebelnjak tudi ogledalo in spoznalo zanimivi svet čebel.